perjantai 17. lokakuuta 2014

Asunnottomuudelle näkyvämmät kasvot

Tänään perjantaina 17.10.2014   vietetään jälleen Asunnottomien yötä eri puolilla Suomea. Asunnottomuuden ajankohtaisuuden vuoksi sihteerimme Tilda kävi haastattelemassa Espoon Asuntojen  johtavaa asumisneuvojaa Anna-Liisa Saukkosta, jolla on pitkä kokemus sekä asumissosiaalisesta työstä että osallistumisesta Asunnottomien yön tapahtumaan.


Hei Anna-Liisa, minkälainen koulutus-ja työtausta sinulla on ja kuinka pitkään olet työskennellyt juuri asumissosiaalisen työn parissa?

”Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), ja suorittanut myös ylemmän AMK-tutkinnon. Olen tehnyt asumissosiaalista työtä vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2008 olin työssä aikuissosiaalityössä Vantaalla, jolloin siellä käynnistyi asumisneuvonnan palvelu. Aikuissosiaalityö hankki välivuokra-asuntoja asunnottomien asunnoiksi, ja asumisneuvonnan keinoin pyrittiin turvaamaan asuminen yhdessä muun verkoston kanssa. Ennen Espooseen siirtymistäni työskentelin lisäksi Vantaalla mielenterveyskuntoutujien tukiasumisyksikön koordinaattorina, jolloin pääsin kokemaan myös mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä kysymyksiä.”


Miten näet asunnottomuustilanteen tällä hetkellä Suomessa?

”Suomessa asunnottomuutta ilmenee erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta toki myös muissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Vapaana olevat asunnot ja asuntojen tarve eivät kohtaa – Pohjois-Suomessa asuntoja on tyhjillään ja etelässä on tuhansittain ihmisiä vailla vakinaista asuinsijaa.”

Saukkonen toteaa, että asunnottomuuden taustalla olevat ongelmat ovat usein monisyisiä. Vanhempien päihdeongelma, työttömyys, mielenterveysongelmat, avioerot jne. altistavat ihmisiä ja perheitä syrjäytymiseen, joka pahimmillaan voi johtaa asunnottomuuteen. Erityisesti päihderiippuvuus ja mielenterveysongelmat myötävaikuttavat asunnon menettämistä ja näkyvät usein asunnottoman ihmisen elämässä. Syrjäytyneiden tai moniongelmaisten asunnottomien asuttamiseksi ja auttamiseksi ei riitä pelkkä asunnon järjestäminen, vaan tukitoimiksi tarvitaan lisäksi kuntouttavia ja elämänhallintaa parantavia toimenpiteitä, kertoo Saukkonen.


Minkä koet itse tällä hetkellä olevan tärkein syy asunnottomuuteen?

”Erityisen huolissani olen lähinnä siitä, että vuokrien hinnat ovat ”karanneet käsistä” erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla. Pienituloisten ihmisten kohdalla tämä on varsin kestämätön tilanne, kun asuminen vie suurimman osan tuloista ja pienikin lisämeno arjen elämässä saattaa käynnistää velkakierteen. Ihmisillä ei ole enää varaa asua.”

Saukkonen rohkaisee, että yhteiskunnan tulisi yhä vahvemmin panostaa ennaltaehkäisevään työhön sosiaalityön eri sektoreilla, jotta myös asunnottomuutta olisi mahdollista ehkäistä. Ennaltaehkäisevällä työllä hän tarkoittaa voimakkaampaa ja ennakkoluulottomampaa yhteistyötä eri toimijoiden (kuten sosiaali- ja terveystoimen ja kolmannen sektorin) välillä. Nuoret ja nuoret perheet tulisi erityisesti tällä hetkellä olla ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kohteena. Saukkonen toivoo, että nykyiset opiskelijat ymmärtävät edellistä sukupolvea paremmin yhteistyön merkityksen ja kehittäisivät yhteistyötä edelleen.

Tällä viikolla vietetään jälleen kerran 17. lokakuuta Asunnottomien yötä eri puolilla Suomea. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Vailla vakinaista asuntoa ry. Olet työsi puolesta osallistunut tapahtumaan ja sen järjestämiseen pääkaupunkiseudulla jo useamman vuoden ajan. Mitä kertoisit tapahtumasta sellaiselle joka ei ole Asunnottomien yöstä koskaan kuullutkaan?

”Kannattaa mennä tutustumaan Asunnottomien yön tapahtumiin. Siellä kohtaa asunnottomuuden kanssa työtä tekeviä ammattilaisia, järjestöjä ja vapaaehtoisia, mutta ennen kaikkea siellä kohtaa asunnottomia ihmisiä, ja kuulee heidän puhettaan asunnottomuuden arjesta. Asunnoton itse on asunnottomuuden asiantuntija, joten hänet tulee kohdata, ja kuulla, jotta voi syntyä ymmärrys siitä, mitä asunnottomuuden todellisuus on. ”


Mitä kaikkea pääset itse tapahtumassa tekemään ja minkälainen kokemus se on edellisvuosien perusteella sinulle ollut?

”Osallistun Dipolissa olevaan valtakunnalliseen asunnottomuuspäivän seminaariin, jonka jälkeen jalkaudun Leppävaaraan Asunnottomien yön iltatapahtumaan. Espoossa Asunnottomien yön tapahtumaa vietetään Matinkylässä, Espoonlahdessa, Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa, joista Espoon Asuntojen asumisneuvontatiimimme osallistuu Leppävaaran ja Espoon keskuksen tapahtumiin.  Olemme läsnä, kohtaamme ihmisiä paikan päällä, kerromme omasta työstämme ja tapaamme yhteistyökumppaneita.”


Millaisia vaikutuksia Asunnottomien yöllä on tapahtumana saatu aikaan?

”Tapahtumien myötä asunnottomuus on saanut yhä näkyvämmät kasvot. Tapahtumiin osallistuu myös päättäjiä ja muita yhteiskunnan vaikuttajia, ja he saavat näin ajankohtaista tietoa asunnottomuudesta. Tapahtumalla on mielestäni iso merkitys tärkeän asian esille tuomisessa ja tiedon tuottajana.”


Voiko tavallinen työssäkäyvä ja vuokralla asuva maallikko osallistua tapahtumaan tai sen järjestämiseen?

”Kaikki, joita asuminen ja asunnottomuus kiinnostavat, ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan. Ja pelkkä uteliaisuuskin riittää! Paikanpäällä kohtaa tapahtuman järjestäjiä ja voi saada tietoa asunnottomuudesta ja vapaaehtoistyöstä. Tapahtumien järjestäjissä on monenlaisia toimijoita, joilla on laaja yhteistyöverkosto eri järjestöjen ja tahojen kanssa. Rohkaisen osallistumaan Asunnottomien yöhön!”.


Kiitos haastattelusta! Mitä terveisiä haluaisit vielä lähettää sosiaalialan opiskelijoille ympäri Suomea?

”Tärkeintä sosiaalityössä on kuunteleva kohtaaminen. Jos kohtaamisessa ei ole - siis vuorovaikutuksellisuutta ja ihmisen arvostusta - on kohtaaminen täysin merkityksetön. Tsemppiä ja myötätuulta opiskeluun. Nostakaa vahvasti sosiaalityön ääntä kuuluville, Te sen taidatte!” kannustaa Anna-Liisa Saukkonen, Espoon asuntojen johtava asumisneuvoja kaikkia sosiaalialan opiskelija eteenpäin.

Kuva: asunnottomienyo.fi

Tilda Oikari
sosiaalityön opiskelija
sihteeri, TaSO ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti