maanantai 14. huhtikuuta 2014

Kehittämistyötä Tukialuksen kyydissä


Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen kuuluu sosionomin (AMK) osaamiseen ECTS -kompetenssien mukaan. Sosionomilla tulee olla muun muassa käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida sosiaalialan kehittämishankkeita. Kuulostaa äkkiseltään suureelliselta. Kuinka sosionomiopiskelijat valjastetaan vastaamaan tutkimuksellisen kehittämisen haasteisiin? Turun ammattikorkeakoulussa vastaus on löydetty Tukialus-toiminnan myötä.

Tukialus on osa sosionomikoulutuksen opintokokonaisuutta Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen. Opiskelijat jaetaan 4-5 hengen tiimeihin osaamisensa mukaan. Tiimit toimivat opiskelijaprojektipäälliköiden johdolla ja opettaja-valmentajien tukemina. Nämä tiimit toteuttavat työelämän tilausten pohjalta asiakaspalvelua, kokeilu- ja kehittämishankkeita, selvitystyötä sekä yleisö- ja asiakastapahtumia.

Tukialuksen vastuuopettaja Juha Knuuttilan mukaan Tukialus-toiminnalla pyritään saamaan opiskelijoille sellaista kokemusta, jota ei välttämättä muuten kartu.
- Tukialus-projekti sai alkunsa jo vuonna 2005, Knuuttila kertoo. - Huomasin Palvelujen tuottaminen, johtaminen ja kehittäminen -opintokokonaisuudessa haasteen, jota pitäisi lähteä jollain oppimisympäristöön liittyvällä uudistuksella korjaamaan.  Opintokokonaisuuden asiat ovat usein opiskelijoille vaikeita, koska niissä siirrytään mukavuusalueen ulkopuolelle. Aikaisemmat työkokemukset ja harjoittelut ovat keskittyneet lähinnä asiakastyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen. Opiskelijat tulisi saada mukaan oikeisiin sosiaalialan tapahtumiin ja projekteihin.

Projektien toimeksiannot tulevat oikeilta työnantajatahoilta. Knuuttilan mukaan toimeksiantojen hankkimiseen haasteita tuo se, että Tukialus -toiminta on toimeksiantajille maksullista. Toisaalta tämä lisää opiskelijoiden motivaatiota saavuttaa projektissaan vähintäänkin hyvä lopputulos. Toimeksiantojen saaminen on vaatinut projektin tuotteistamista ja markkinointia. Viime syksyyn asti markkinointia on tehty pitkälti opettaja-valmentajien verkostojen kautta. Keväällä 2014 hankkeelle kuitenkin saatiin opiskelijoista koostuva markkinointitiimi, joka on jo onnistunut houkuttelemaan muutamia toimeksiantajaehdokkaita.

Projektitoiminta on poikinut tuloksia. - Projekteissa on onnistuttu auttamaan työpaikkoja niiden kehitystyössä ja opiskelijat ovat oppineet konkreettisesti miten työelämässä tehdään kehittämistyötä, mitä ovat työn haasteet ja millaisia ongelmia myös kehittämistyöhön liittyy, Knuuttila summaa.

Opiskelijat pääsevät myös vaikuttamaan Tukialus-toiminnan toteutukseen viikoittain kokoontuvan johtoryhmän kautta, jossa ovat läsnä opiskelija-projektipäälliköt sekä opettaja-valmentajat. Samalla opiskelijat saavat toisiltaan vertaistukea ja opettajilta johtamisen mallia. Opettajat työskentelevät konkreettisesti opiskelijoiden kanssa ja joutuvat näin ”laittamaan itsensä likoon”.


Tukialus -toiminta on ollut vastuuopettajallekin suuri oppimiskokemus. Knuuttila kertoo oppineensa tuotteistustaitoja, markkinointi- ja myyntityötä sekä verkostoitumis- ja työelämän kumppanuuksien rakentamisen taitoja.


Millaisena vastuuopettaja näkee Tukialuksen tulevaisuuden? - Projektien tulevaisuuden näen hyvänä, kunhan saamme markkinointiasioita kehitettyä eteenpäin. Opiskelijamarkkinointitiimimme on laatinut tänä keväänä ensimmäisen Tukialus-markkinointisuunnitelman, jonka katsastamista odotan innolla.

Entä millaista on Tukialus-toiminta opiskelijan näkökulmasta? Minä, allekirjoittanut, osallistuin Tukialus-projektiin syksyllä 2013. Oman tiimini toimeksiantajana oli Turun AMK:n Ura-ja rekrytointipalvelut ja toimeksiantonamme sosiaalisen median käyttösuunnitelma kyseiselle palvelulle. Tehtävä laittoi meidät tosiaankin työskentelemään oman mukavuusalueemme ulkopuolella ja sosiaalialalle epätyypillisellä kentällä. Aiheemme olisi mahdollistanut vaikka loputtoman tutkimisen ja kehittämisen. Päädyimme kartoittamaan opiskelijoiden somenkäyttötapoja ja työnhakukanavia, tutkimaan someviestinnän saloja ja benchmarkkaamaan muita ura- ja rekrypalveluja. Kaikesta tästä kokosimme toimeksiantajallemme kattavan raportin ja sosiaalisen median käyttösuunnitelman. Itse saimme eväitä tulevaisuuden projekteihin ja etenkin sosiaalisen median avulla viestimiseen. Jälkimmäistä tarvitaan sosiaalialalla yhä enemmän. Projektityöskentely opiskelukavereiden kanssa oli paitsi hyödyllistä, myös hauskaa. Yhdessä ideoidessa syntyi monet hyvät keskustelut ja remakat naurut!

Tukialus-projektien tuotoksia on perinteisesti esitelty loppuseminaarissa, johon voivat osallistua opiskelijat, opettajat, työnantajat ja muut toiminnasta kiinnostuneet. Tämän kevään loppuseminaari järjestettiin 9.4.

Tukialus-tietoa löytyy sivulta www.tukialus.fi. Tuoreimpia uutisia voi seurata avoimessa Facebook-ryhmässä, johon ovat tervetulleita sosionomi (AMK)- opiskelijat ympäri Suomen.
Tukialus-esittelyvideo

Hanna Mikkonen,
sosiaalialan opiskelija, Turun AMK
TaSO ry:n mediavastaava

1 kommentti: