maanantai 28. huhtikuuta 2014

Sosiaalialan ammattilaisten tärkeys kouluissa

Suoritan tällä hetkellä sosionimi(AMK)-tutkintoni kolmatta työharjoittelua ruotsinsuomalaisessa koulussa Eskilstunassa. Harjoittelupäiväni koostuvat aamupäivistä 3.-luokassa ja iltapäivistä vapaa-ajankodissa, jossa aikaansa viettävät oppilaat esikoululuokasta 3.luokkaan. Harjoittelua minulla on nyt takana lähes kaksi kuukautta, ja olen positiivisilla mielin harjoitteluni suhteen. Paikka on osoittautunut mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. Kouluyhteisössä toimiminen on monipuolista ja vastaan tulee monenlaisia tilanteita, niin pieniä kuin suurempiakin.

Vaikka työtehtäväni eivät kaikilta osin vastaa sosionomin tehtäviä, koen niistä silti olevan hyötyä oppimiseni kannalta. Koulukuraattorin ammatti on yksi monista, jotka minua kiinnostavat ja joissa voisin kuvitella työskenteleväni valmistumiseni jälkeen. Sitä työtä ajatellen tämän hetkinen harjoitteluni on oikein loistava. Pääsen tutustumaan ala-asteen arkeen kaksikielisessä pienessä koulussa, jossa henkilökunta tuntee kaikki oppilaat. Saan olla siellä mukana luokan ja vapaa-ajankodin arjessa, joten minulle muodostuu kuva niiden toimintatavoista ja mahdollisuuksista. Mielestäni tämä on tärkeää kuraattorina toimivalle, koska kuraattori tekee läheistä yhteystyötä koulun kanssa tai on osa koulun henkilökuntaa. Kuraattorin tulee olla selvillä siitä, mitä koulussa tapahtuu sekä siitä, mitä sen arkeen kuuluu ja millaisiin asioihin koulun ja opettajien on mahdollista puuttua tarvittaessa ja missä he tarvitsevat kuraattorin ja muiden tahojen apua ja tukea.

Harjoittelun aikana olen huomannut, miten tärkeää on, että koulussa voidaan puuttua oppilaiden ongelmiin ja pulmiin ennen kuin ne edes kehittyvät ongelmiksi. Sosiaalityölle on todella tarvetta kouluissa. Olisi hienoa, jos erikokoisiin pulmiin voitaisiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja mielestäni koulu on hyvä paikka varhaiselle puuttumiselle ja ongelmien ennaltaehkäisylle. Opettajat tuntevat oppilaat ja huomaavat ensimmäisten joukossa, jos lapsen mieltä painaa jokin tai jos lapsen käytös muuttuu. Opettajien tulee mielestäni saada tukea, jotta he voivat puuttua lasten ja perheiden vaikeuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on, että opettajat voivat helposti tehdä yhteistyötä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja opettajilla on tietoa mihin oppilaita kannattaa ohjata, jotta he saavat parhaan mahdollisen avun.
Aurinkoista kevättä toivottaa ja terveisiä Ruotsista lähettää

Katja Antinoja
TaSO ry:n Aluevastaava

aluevastaava.taso@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti