perjantai 9. lokakuuta 2015

Jaa TaSOlta voi saada rahaa? Täh?

Taas se lähenee. On jälleen se aika syksystä. Yhdistysavustushakemusten deadline vaanii nurkan takana. 

Niin mikä?

Yhdistysavustus on TaSO ry:n myöntämää rahallista tukea sellaista toimintaa varten, jonka tavoitteena on sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden koulutus- tai virkistäytymistoiminta.

Oookei, mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Yhdistysavustusten myöntämisellä TaSO ry haluaa tukea rahallisesti jäsentensä ja sosiaalialan opiskelijajärjestöjen toimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Jos siis opiskelijaporukka tai järjestö toteaa, että haluaisivat järjestää jonkun tosi mahtavan tapahtuman, mutta taloudelliset resurssit eivät siihen siitä, voi avustusta tapahtuman järjestämiseen hakea TaSO ry:ltä. Opiskelijajoukko tai –järjestö täyttää yhdistysavustushakemuksen, joka toimitetaan TaSO ry:lle. Saapuneiden hakemusten perusteella TaSO ry:n hallitus tekee päätökset myönnettävistä avustuksista kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Käsittelemme jokaisen hakemuksen erikseen ja tapauskohtaisesti, huomioiden kuitenkin suunnitellun tapahtuman kokonaisbudjetin. Tarkoitus ei pääsääntöisesti ole siis se, että avustuksella katetaan kaikki tapahtuman kulut.

Jäsenistö ei ehkä aina tiedä, mihin kaikkeen toimintaan TaSO ry:n yhdistysavustuksia voisi hakea. Vuosijuhlat ja opintomatkat ovat tavallisimpia yhdistysavustuksen hakukohteita, mutta myös erilaisiin työpajoihin, koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä opiskelijoiden virkistystapahtumiin voi yhdistysavustusta kysyä, kun olette TaSO ry:n jäseniä ja sosiaalialan korkeakouluopiskelijoita.  Yleisenä ohjeena on, että avustusta voi hakea yhdistys tai isompi opiskelijaryhmittymä ja että avustusta haetaan mahdollisimman suurta opiskelijajoukkoa hyödyttävään tapahtumaan. Olemme linjanneet siis siten, että yksittäisiä opiskelijoita koskevia hakemuksia, esimerkiksi lisäkoulutuksia tai opintomatkoja, yhdistyksellämme ei valitettavasti ole mahdollisuuksia tukea.

Miten TaSO ry sitten osallistuu sellaisten tapahtumien järjestämiseen, joihin haetaan yhdistysavustusta? Vastaus: rahallisesti ja näkyvyyttä saamalla. Myöntäessään yhdistysavustuksia TaSO ry haluaa ensisijaisesti kannustaa jäsenistöään omien tapahtumien järjestämiseen ja näin tukea opiskelijatoimintaa. Tarkoitus ei siis missään nimessä ole ”ryövätä” tapahtumia omiin nimiimme vaan kiitos ja kunnia kuuluvat tapahtumien pääorganisaattorille, vaikka myöntäisimme tapahtuman toteuttamista varten yhdistysavustusta. Yhdistysavustusta myöntäessä toivoisimme tapahtuman kuitenkin tuovan näkyvyyttä myös TaSO ry:lle. Tästä syystä esimerkiksi TaSO ry:n logon esiintuominen mainostuksissa, blogitekstin kirjoittaminen TaSO ry:n blogiin järjestetystä tapahtumasta tai TaSO ry:n bannerin/ständin pystyttäminen tapahtuman ajaksi olisi aivan huippu juttu!

Kuitenkin, TaSO ry:tä on mahdollista pyytää myös kaveriksi ja kumppaniksi järjestämään opiskelijoille tapahtumia eri puolilla Suomea. Tällöin rahallisen tuen lisäksi tapahtuman järjestämiseen saa hallituksemme aluevastaavan, jonka kanssa tehdään suunnitelma siitä, miten TaSO ry osallistuu tapahtuman järjestämiseen. Tällaisia tapahtumia, jotka tehdään selkeästi yhteistyössä alueellisten opiskelijatoimijoiden sekä TaSO ry:n kanssa, kutsutaan aluetapahtumiksi. Yleensä tällaisen aluetapahtuman yhteyteen pyritään järjestämään myös TaSO ry:n hallituksen kokous, jolloin lähtökohtaisesti kaikki TaSOn hallituslaiset ovat paikalla tapahtumassa osallistumassa, auttamassa ja tukemassa. Aluetapahtumien myötä pyrimme opiskelija-aktiivisuuden tukemisen lisäksi lisäämään jäsenistön tietoisuutta järjestön toiminnasta, tuomaan hallitusta tutummaksi jäsenistölle sekä viettämään yhteistä aikaa opiskelijoiden kanssa.

Aluetapahtumat ovat siten eri asia kuin yhdistysavustukset. Yhdistysavustukset on tarkoitettu tueksi jäsenille ja opiskelijoille, jotta he voivat itse järjestää mieleisiään tapahtumia esimerkiksi oppilaitoksissaan tai ainejärjestössään. Jos taas tuntuu siltä, että olisi kiva saada aikaan vähän isompaa tapahtumaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tai että omat ajalliset, tiedolliset tai muunlaiset resurssit eivät aivan riitä oman tapahtuman järjestämiseen, lähdemme mieluusti TaSO ry:ssä mukaan tällaisten tapahtumien suunnitteluun!

Kuluneiden vuosien aikana on ollut huomattavissa suuntausta, että yhdistysavustuksemme alkaa olla jo melko tunnettu käsite jäsenistömme keskuudessa. Kuitenkin tapahtumien järjestämisessä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa on ollut hieman enemmän hankaluuksia siten, että yhteistyökumppaneita on ollut hieman hankala löytää. Vuosittain tavoitteenamme on, että saisimme järjestettyä n. kaksi aluetapahtumaa (yksi keväällä ja yksi syksyllä). Esimerkiksi keväällä 2015 vietimme aluetapahtumaa Jyväskylässä sitsien merkeissä ja nyt lokakuussa osallistumme Kuopiossa paikallisten opiskelijoiden järjestämään tapahtumaan Asunnottomien yönä.

Jos sinulla tai järjestölläsi siis on mielessänne joku aivan mahtava tapahtuma, mutta et tiedä, mistä saisit apua tapahtuman järjestämiseen, niin ota yhteyttä TaSO ry:n hallitukseen ja hae yhdistysavustusta tai ehdota meille aluetapahtuman järjestämistä alueellanne. Jos et tiedä, kumpaan ”kategoriaan” tapahtuma-ajatuksesi menisi, ota siinä tapauksessa myös yhteys hallitukseen niin voimme miettiä asiaa yhdessä!


Syksyn 2015 hakemusten deadlinet ovat 10.10.2015 ja 5.12.2015.

Terkuin,
Anniina Netsäinen
tapahtuma- ja yo-työmarkkinavastaava
TaSO ryEi kommentteja:

Lähetä kommentti