keskiviikko 17. kesäkuuta 2015

Kansainvälinen sosiaalityön konferenssi - Nordic2015


Kesäkuussa järjestettiin Helsingin Arcada ammattikorkeakoululla kansainvälinen sosiaalialaan liittyvä kolmipäiväinen Nordic Conference. Tapahtuma on yksi vuoden luultavasti tärkeimmistä sosiaalialan konferensseista, missä on mahdollista päästä:

a) kuulemaan erittäin mielenkiintoisia luentoja, 
b) osallistumaan pohdiskeleviin työpajoihin, 
c) oppimaan tärkeää asiaa sosiaalityöstä kansainvälisiltä työkavereilta ja 
d) verkostoitumaan. 

Pääsisäänkäynti kutkuttelee jo kivasti uteliaisuutta
Vuoden 2015 teemana mietittiin mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä rohkeus tarkoittaa sosiaalityössä? Mistä löydämme rohkeutta? Miten tuemme asiakasta rohkeuteen? Näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia jo ensimmäisenä konferenssipäivänä. 

Student meeting Bryggerissä - Pohdintaa rohkeudesta sosiaalialalla
Kolmen päivän aikana eniten esiin nousivat neljä teemaa sosiaalityöstä: osallisuus, rajojen rikkominen, vaikuttavuus ja uudet näkökulmat. Mitä nämä käytännössä tarkoittavat, voidaan miettiä. Käytännössä jo Nordic conferencen järjestäminen kertoo halusta kehittää sosiaalialaa, rikkoa rajoja sekä toiveesta saada uusia näkökulmia. Kansainvälisesti voimme oppia toisiltamme, sillä eroavaisuuksia löytyy niin tiedon, ajattelun kuin tekemisen alueilla. Opimme myös asiakkailtamme, sillä heiltä saadun palautteen ja vaikuttavuuden arvioinnin myötä, kykenemme kehittämään toimintaamme sosiaalityössä. Muokatkaamme siis palvelua tarpeenmukaisemmaksi. 


Mielestäni sosiaalityön ammatikseen valinneelta täytyy löytyä rohkeutta. Täytyy olla halu vaikuttaa ja kehittää, halua auttaa. Mitä minun mielestäni on rohkeus sosiaalityössä? Se on kykyä asettaa itsensä peilin eteen ja reflektoida omaa toimintaansa realistisesti. Se on kykyä pitää itsestään huolta, jotta jaksaa tehdä tätä tärkeää työtä. Mielestäni, on rohkeutta olla ihminen ihmiselle. Myöntää oma ihmisyytensä ja se, että tässä ei olla vain ammattilaisia, vaan dialogisessa suhteessa asiakkaan kanssa. On rohkeutta tehdä yhteistyötä ja myöntää asiakkaan asiantuntijuus omassa tilanteessaan. Rohkeutta on puuttua aiheellisesti, nostaa asioita esiin. Tiivistettynä, on rohkeaa avata suunsa. 

Mielestäni sosiaalialalla työskentelevältä on rohkeaa olla oikeasti, aidosti ylpeä omasta ammatinvalinnastaan. Moni ei tähän työhön kykenisi, ei edes kuvittelisi valitsevansa tällaista polkua kuljettavakseen. Jotta saisimme aikaan muutosta, kehitystä, on meidän astuttava pois mukavuusalueeltamme. Ajattelumalleja on kehitettävä ja opeteltava ajattelemaan totuttua laajemmin. Globaali sosiaalityö on vain yksi asia, joka mielestäni edesauttaa tätä pyrkimystä.

Have the Courage to step out from your Comfort Zone.
Konferensissa nousi esiin pyrkimys astua ulos omalta mukavuusalueeltamme, sillä sen ulkopuolella tapahtuvat ihmeet. Itse henkilökohtaisesti voin tämän allekirjoittaa ja viisaus jäikin yhtenä suurimpana asiana mieleeni.

Do you have the Courage 
to think out of the Box? Tiia Mällinen
mediavastaava
työtaisteluvastaava
TaSO ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti